image image image image image

تخفيف بيمه های بدنه

55% و بيشتر

صدور بيمه نامه شخص ثالث

با اقساط 5 ماهه

آرامش فردا را امروز بيمه کنيم

تخفيف بيمه هاي مسئوليت

30% و بيشتر

بيمه هاي عمر و سرمايه گزاري

و تامين آتيه فرزندان

با تخفيف ويژه

تمدید مهلت ثبت نام تکمیل درمان

مهلت ثبت نام بيمه تكميل درمان تا 1393/07/30 تمديد گرديد.

 

جدول تکمیل درمان اعضای سازمان نظام مهندسی

جدول تکمیل درمان سازمان نظام مهندسی

میزان تعهدات

نوع پوشش

ردیف

50،0000،000 ریال

جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود وآنژیوگرافی وآنژیوپلاستی قلب وانواع سنگ شکن برای هر نفر(با استثناء زایمان)

1

7،000،000 ریال

جبران هزینه های رفع عیوب انکساری چشم به میزان 4 دیوپتر وبیشتر، برای هر دو چشم تا مبلغ

2

300،000 ریال

جبران هزینه های آمبولانس در داخل شهر

3

600،000 ریال

جبران هزینه های آمبولانس بین شهری

4

12،500،000 ریال

جبران هزینه های هزینه های زایمان اعم از طبیعی وسزارین

5

100،000،000 ریال

افزایش سقف ردیف 1 برای اعمال جراحی مغز واعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات) قلب وپیوند کلیه، ریه ، کبدومغز استخوان تا مبلغ

6

3،000،000 ریال

جبران هزینه های سونوگرافی، ماموگرافی،رادیوگرافی،انواع اسکن وسی تی اسکن ، آندوسکوپی،ام آرآی، واکوکاردیوگرافی برای هر نفر تامبلغ

7

2،000،000 ریال

جبران هزینه های تست ورزش ، نوار عضله ،عصب، مغز وآنزیوگرافی چشم برای هرنفر تامبلغ

8

1،500،000 ریال

جراحی مجاز سرپایی مانند شکستگی ها ، گچ گیری ، بخیه ، ختنه ] کرایوتراپی، اکسیزیون ، لیپوم تخلیه کیست ولیزر درمانی برای هر نفر تامبلغ

9

2،000،000 ریال

جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل تشخیص پزشکی پاتولوژی یا آسیب شناسی وژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوارقلب وفیزیوتراپی

10

     

 

میزان تعهدات

نوع پوشش

ردیف

50،000،000 ریال

بیمه عمر ساده زمانی

1

50،000،000 ریال

بیمه فوت به علت حادثه

2

 

1- حق بیمه سالانه سرپرست با پوشش بیمه عمر وحادثه 3،000،000 ریال

2- حق بیمه سالانه اعضاء تحت پوشش 2،800،000 ریال

3- تاریخ ثبت نام 1393/06/01 لغايت 1393/07/15   

4- شروع قرارداد از تاریخ 1393/06/15 و تمامی هزینه های صورت گرفته از تاریخ 1393/06/15جهت ثبت نام کنندگان قابل پرداخت و قرارداد مذبور براي ثبت نام كنندگاني كه سابقه ي ممتد بيمه تكميلي ندارند داراي دوره انتظار(زايمان 6 ماه، و اعمال جراحي 3 ماه) و براي تمديد كنندگان فاقد دوره ي انتظار مي باشد.

5-ثبت نام مهندسين به صورت انفرادي و در غير اين صورت مي بايست كليه اعضاي خانواده تحت پوشش قرار گيرند.

6- محل ثبت نام:

الف- چهارراه راهنمایی سازمان نظام مهندسی شرکت کارگزاری شبنم تلفن-8417592 و8417953 -0511

ب بلوار دستغیب خیابان پیام طبقه 4 باجه شرکت کارگزاری شبنم 7015690-0511

info(at)bimeshabnam.com

صفحه 1 از 4

ابتدا
قبلی
1

دروازه ورود کاربراندریافت اخبار بیمه ای

نام:
همراه:

اخبار

سايت هاي مرتبط